Бесплатен генератор на QR-код

QR-кодот е дводимензионален бар-код кој содржи специфицирани информации, за брз пристап до кој се користи камера на мобилен телефон.

Генерираниот QR-код може да содржи информации: врска до веб-страница и социјални мрежи, WhatsApp и Telegram, адреса за е-пошта, телефонски број, податоци за мрежата Wi-Fi, визит-карта на компанија или одредена личност. Како и секоја друга информација што се користи во секојдневниот живот. Нашиот генератор преку Интернет ќе ви помогне да креирате QR-код бесплатно, едноставно и што е можно побрзо.

Креирајте QR-код »

Дизајн на QR-код
E-mail за примање плаќања
USD
%
BTC
1 BTC = 63935.05 USD
1 USD = 1.564E-5 BTC
Last update: July 17 2024
Генератор на QR-код

Можеби ќе потрае некое време да се појави логото на QR-кодот. Почекајте преземањето.